สอน PowerPoint

ส่วนใหญ่ PowerPoints ยอดนิยมจากทุกประเภท

จ่ายเพื่อเผยแพร่บทความในเว็บไซต์นี้

คุณสามารถเผยแพร่บทความโดยมีค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียมต่อบทความ: USD 50 เป็นเวลา 3 ปี USD 80 เป็นเวลา 5 ปี สถานที่เผยแพร่บทความ: บทความจะถูกเผยแพร่ในคอลัมน์นี้เรียงตามเวลาที่เผยแพร่ ล่าสุดอยู่ที่ด้านบน เนื้อหาที่ยอมรับไม่ได้: สื่อลามก การเล่นการพนัน วิธีการชำระเงิน: กรุณาชำระเงินด้วย Paypal: [email protected] เนื้อหาบทความ: กรุณาส่งเนื้อหาของบทความไปท...

อ่านเพิ่มเติม